Lenen zonder BKR toetsing

Er bestaan meerdere mogelijkheden om te lenen, zoals het nemen van een doorlopend krediet of persoonlijke lening.

 

 


Wanneer u financiering wenst, is het zinvol om vooraf nauwkeurig te bepalen hoeveel u nodig heeft. U kunt voor het aanvragen van een financiering terecht bij vele geldverstrekkers en bankinstellingen. Deze zullen allemaal allerlei financiële en persoonlijke gegevens van u willen zien, om te bepalen of zij u geld willen lenen en hoeveel. Daarnaast zullen de erkende geldverstrekkers ook een toetsing bij het BKR te Tiel doen. Hier kunt u meer lezen over kenmerken van de BKR toetsing en de mogelijkheden om te lenen zonder BKR toetsing.

Toetsing bij het BKR
Het Bureau Krediet Registratie, ook wel kortweg BKR genoemd, kan informatie verstrekken over het leengedrag en aflosgedrag van mensen in Nederland. Deze gegevens worden in verband met de privacy overigens alleen aan erkende bankinstellingen en geldverstrekkers en aan de geregistreerde zelf bekendgemaakt. De persoonsgegevens en kredietgegevens van mensen die kredieten of leningen zoals een krediet op betaalrekening, doorlopend krediet, postorderkredieten, creditcard, persoonlijke lening of GSM-abonnement aangaan, worden door het BKR geregistreerd in het CKI, het Centraal Krediet Informatiesysteem. Wanneer u geld wilt lenen, dan vragen geregistreerde banken en kredietverstrekkers uw gegevens bij het BKR op, en aan de hand hiervan wordt uw kredietwaardigheid bepaald op basis waarvan ze u een lening of krediet verstrekken.

Uitkomst BKR-toetsing
De geldverstrekker waarbij u geld wilt lenen bepaalt dus op basis van alle financiële gegevens die hij van u heeft, of hij u een lening wil verstrekken. Wanneer u een negatieve BKR-codering heeft, kan het toch zo zijn dat een geldverstrekker u geld wil lenen, mits u natuurlijk ook aan de andere voorwaarden zoals de hoogte van het inkomen en vaste financiële verplichtingen voldoet. U moet er wel rekening mee houden dat er dan meestal een toeslag van 1,5 % tot 2,5 % boven de normale rente wordt berekend.

Lenen zonder toetsing BKR
Erkende geldverstrekkers en banken zullen u nooit geld lenen zonder vooraf deze BKR-toetsing te doen. Nu kan het zo zijn dat u al weet dat u op basis van de BKR-toetsing geen geld kunt lenen, bijvoorbeeld omdat u in het verleden te vaak of te hoge betalingsachterstanden betreffende het aflossen van leningen heeft gehad. Er zijn echter mogelijkheden om toch geld te lenen zonder dat de mogelijke geldverstrekker een toetsing bij het BKR doet. Denkt u dan aan de volgende opties.
· U kunt terecht bij geldverstrekkers die wel geld lenen zonder een BKR toetsing vooraf te doen, maar die zeer hoge rentetarieven hanteren als een soort van tegenprestatie. Informeert u altijd goed wat het totale af te lossen bedrag is en vergelijk dit met het te lenen bedrag; misschien wordt uw nieuwe badkamer of auto zo wel erg duur of te duur. 
· U kunt ook lenen op onderpand wanneer u zaken heeft die geschikt zijn als onderpand, zoals goud of een auto. Ook kunt u met effecten of een levensverzekering als onderpand een bepaalde som geld lenen.
· U kunt proberen geld te lenen bij familie, werkgever of bekenden; deze zullen geen toetsing bij het BKR doen. Dit kan wel tot problemen in de relatiesfeer leiden wanneer er een en ander onverhoopt niet volgens afspraak verloopt.
· U kunt op internet virtuele marktplaatsen zoeken waar de geldvraag en het geldaanbod elkaar ontmoeten. Hier kunnen particulieren geld lenen van andere particulieren.