Geld lenen zonder toetsing bij BKR

Geen toetsing bij BKR
Voor alle duidelijkheid willen we hier eerst vermelden dat erkende geldverstrekkers en banken u geen geld zullen lenen zonder een toetsing bij het BKR te doen.

 


Er zijn echter mogelijkheden om geld te lenen zonder dat er een toetsing bij het BKR gedaan wordt door de geldverstrekker, en hierover kunt u hier meer lezen.

U wilt geld lenen
Wanneer uw eigen financiële middelen niet voldoende zijn om de zolder tot woonruimte te verbouwen of om die droomauto aan te schaffen, dan kunt u dit financieren door een lening af te sluiten. Er bestaan verschillende manieren van geld lenen, zoals het nemen van een doorlopend krediet of persoonlijke lening, maar ook het verhogen van de hypotheek. De geldverstrekkers waarbij u geld wilt lenen, zullen inzicht willen in diverse financiële en persoonlijke gegevens aan de hand waarvan ze bepalen of zij u geld willen lenen en hoeveel. Daarnaast zal er ook een toetsing bij het BKR gedaan worden.

Toetsing BKR
Het BKR, het Bureau Krediet Registratie, kan inzicht geven in het leengedrag en aflosgedrag van mensen in Nederland. In verband met privacy wordt deze informatie alleen op aanvraag aan erkende bankinstellingen en geldverstrekkers en aan de geregistreerde zelf verstrekt. Het BKR registreert de persoonsgegevens en kredietgegevens van mensen die kredieten of leningen zoals een krediet op betaalrekening, doorlopend krediet, postorderkredieten, creditcard, persoonlijke lening of GSM-abonnement hebben in het CKI, het Centraal Krediet Informatiesysteem. Op het moment dat u geld wilt lenen, vragen de erkende en geregistreerde banken en kredietverstrekkers deze gegevens op bij het BKR, waarna ze aan de hand hiervan uw kredietwaardigheid bepalen en beslissen of ze u een lening of krediet willen verstrekken. Ook wanneer u een negatieve codering heeft, kan het nog zijn dat u afhankelijk van de achtergrond van de codering toch geld kunt lenen. Uiteraard moet u altijd aan de overige voorwaarden voor het kunnen lenen van geld voldoen.

Geld lenen zonder toetsing BKR
Zoals al gezegd zullen de erkende geldverstrekkers en banken u nooit geld lenen zonder deze BKR-toetsing te doen. Het komt echter voor dat u op basis van uw registratie bij het BKR geen geld kunt lenen, bijvoorbeeld omdat u een negatieve registratie dus een BKR-codering heeft. Reden hiervoor is meestal dat u betalingsachterstanden betreffende het aflossen van leningen heeft of heeft gehad, die als dermate ernstig worden beschouwd dat men u naar aanleiding hiervan geen geld wil lenen. Er zijn echter alternatieven:
· Er zijn geldverstrekkers die geld lenen zonder een BKR toetsing te doen. Vaak kenmerken deze zich wel door het werken met zeer hoge rentetarieven, dus informeert u altijd goed wat de effectieve rente op jaarbasis is en wat het totale bedrag zal zijn wat u terugbetaalt. 
· Op onderpand lenen is ook een methode die geschikt is wanneer u zaken heeft die als onderpand kunnen dienen, zoals goud, een auto, effecten of een levensverzekering.
· Familie, werkgever of bekenden zullen geen toetsing bij het BKR doen. Wees er wel altijd van bewust dat dit  tot problemen in de relatiesfeer kan leiden, wanneer afspraken door wie dan ook niet nagekomen worden.
· Op internet bestaan virtuele marktplaatsen waar geldvraag en geldaanbod bij elkaar komen en waar particulieren geld kunnen lenen van andere particulieren.