Een negatieve BKR notering en toch geld lenen?

U wilt geld lenen omdat u bijvoorbeeld een verbouwing in huis wilt laten doen of om een mooie auto te kopen.

 

 


Wat heeft u op dat moment met het BKR te maken ? Wanneer u bij een erkend en geregistreerd geldverstrekker geld wilt lenen, dan doet deze een toetsing bij het BKR waardoor hij inzicht krijgt in uw kredieten en leningen en hoe u aan uw betalingsverplichtingen betreffende het aflossen van leningen voldoet en heeft voldaan. Overigens worden daarnaast ook altijd uw inkomen, vaste financiële verplichtingen en uw persoonlijke omstandigheden door de mogelijke geldverstrekker meegenomen bij de beslissing of deze u een geldlening wil verstrekken.

Registratie door het BKR
Het BKR, Bureau Krediet Registratie te Tiel, wordt voorzien van informatie door geregistreerde banken en kredietverstrekkers overeenkomstig de regels inzake het informeren van en bij het BKR. Dit houdt in dat deze verplicht zijn om bij het verlenen van een krediet tussen € 500 en € 125.000 met een looptijd van minimaal drie maanden, de gevraagde persoonsgegevens en kredietgegevens aan het BKR door te geven. Ook producten als postorderkredieten, creditcards, limieten op betaalrekening en GSM-abonnementen vallen hier normaliter onder.
Daarnaast vragen deze geldverstrekkers informatie bij het BKR op voordat ze een nieuwe lening verstrekken, dit is de BKR-toetsing.
Door deze methode van registratie heeft nagenoeg iedereen een BKR-registratie of BKR-notering op zijn naam, waarbij notering een neutraal begrip is. Een dergelijke neutrale notering betekent alleen dat men een krediet of lening die onder de registratieplicht valt, heeft. Slechts een paar procent van de mensen met een BKR notering heeft of had ooit betalingsachterstand of betalingsproblemen bij het voldoen aan de verplichtingen die uit de lening of het krediet voortvloeien. Deze personen krijgen een zogeheten BKR-codering, dus een negatief BKR of negatieve BKR notering. Hier kunt u meer lezen over de mogelijkheden die men bij een negatieve BKR notering heeft om toch geld te lenen.

Wat betekent negatief BKR notering
Een negatief BKR wordt genoteerd als een A-codering en staat voor een achterstandsmelding betreffende een betalingsachterstand. Deze blijft bij het BKR in het register staan tot vijf jaar na aflossing van de betreffende lening. Als de achterstand wordt hersteld, wordt er een H-codering, die Herstel betekent, genoteerd. Daarnaast gebruikt men de vier bijzonderheidscodes A1, A2, A3 en A4, die meer inzicht geven in de achtergrond en reden van de A-codering.

Geld lenen bij negatief BKR notering wel mogelijk
Wanneer men een negatief BKR notering heeft, kan men in een aantal gevallen toch geld lenen bij geregistreerde geldverstrekkers.
· In het geval van bepaalde A-coderingen zijn er geldverstrekkers die u na onderzoek toch geld lenen, mits ook aan de overige voorwaarden die voor de gevraagde lening vereist zijn voldaan wordt. Deze kredietverstrekkers houden er namelijk rekening mee dat mensen door situaties buiten de eigen invloedssfeer een A-codering kunnen hebben gekregen en weigeren dan om deze reden geen lening.
· Niet alle geldverstrekkers houden zich overigens bezig met het lenen van geld aan mensen met een negatief BKR-notering, maar er zijn geldverstrekkers die zich hierin gespecialiseerd hebben. Vaak hanteren deze wel een wat hoger rentepercentage dan normaal, omdat de negatieve codering toch als een risicofactor gezien wordt.
Zelfs deze BKR-specialisten zullen niet in alle gevallen geld lenen aan mensen met een negatief BKR, bijvoorbeeld wanneer de achtergrond van de negatieve notering dermate ernstig is dat men het risico niet aan wenst te gaan. Op dat moment zijn er alternatieven om geld te lenen zonder BKR-toetsing, dus zonder dat een negatief BKR notering het lenen van geld verhindert.
· U kunt zich dan wenden tot niet-geregistreerde kredietverleners die uw kredietwaardigheid niet toetsen bij het BKR.
· Daarnaast kunt u de mogelijkheid overwegen om geld te lenen bij een particulier of geld te lenen op basis van onderpand.