Een lening oversluiten met een negatief BKR

De meest voorkomende reden dat u een lening wilt oversluiten, zal zijn dat u wilt profiteren van een lagere rente waaruit dan lagere maandlasten of een kortere terugbetaaltijd volgen.

 


U kunt dan kiezen om een lening te nemen ter hoogte van het oorspronkelijke hoofdbedrag van de oude lening

die u hiermee wilt aflossen. Hierdoor houdt u een bedrag over ter hoogte van de al gedane aflossing, waardoor u weer wat extra financiële armslag krijgt. Uiteraard kunt u ook voor oversluiting kiezen door een nieuwe lening ter hoogte van het bedrag van de nog resterende schuld te nemen. Houdt u wel altijd in uw achterhoofd dat u moet nagaan of er geen boeterente betaald moet worden, in verband met het voortijdig geheel aflossen. 

Toetsing BKR
Wanneer u een nieuwe lening wilt om een oude mee af te lossen, dan zal iedere erkende geldverstrekker een BKR-toetsing doen. Hiermee krijgt deze potentiële geldverstrekker inzicht in openstaande leningen en hoe u voldaan heeft aan de betalingsverplichtingen aangaande leningen en kredieten nu en in het verleden. Tevens zal de kredietgever ook uw kredietwaardigheid bepalen op basis van uw inkomen, financiële verplichtingen en persoonlijke omstandigheden. Nu kan het zo zijn dat uw situatie ten opzichte van het moment dat u de oorspronkelijke lening aanging, veranderd is. Dit kan de financiële en persoonlijke situatie betreffen, maar ook uw registratie bij het BKR. Om welke reden dan ook kan het zijn, dat u nu een negatief BKR heeft, dus een codering. Welke invloed een negatief BKR heeft op het oversluiten van een lening, kunt u hier lezen.

Negatief BKR
Het BKR registreert naast alle leningen en kredieten en GSM-abonnementen ook achterstandsmeldingen inzake een betalingsachterstand.  Deze A-coderingen worden ook wel negatief genoemd en blijven bij het BKR in het register staan tot vijf jaar na aflossing van de betreffende lening.. Wanneer de achterstand wordt hersteld wordt er een H-codering genoteerd, waarbij de H staat voor Herstel. Aan de A-codering kunnen vier bijzonderheidscodes A1, A2, A3 en A4 zijn toegevoegd, welke aan een mogelijke geldverstrekker inzicht geven over het karakter van de A-codering. Een A-codering kan, zelfs lange tijd, verhinderen dat men geld kan lenen, terwijl mensen in het verleden door situaties buiten de eigen invloedssfeer een A-codering kunnen hebben gekregen. Een A-codering kan bijvoorbeeld al ontstaan zijn doordat er een geschil met een postorderbedrijf is geweest, waarbij de klant heeft besloten niet te betalen voor een artikel wat niet geleverd zou zijn. Niet ieder negatief BKR is dus ontstaan door onzorgvuldig financieel handelen of een te hoog schuldenbedrag.

Lening oversluiten bij negatief BKR; het is wel mogelijk
Wanneer iemand een negatief BKR heeft,  kan door onderzoek aan de hand van de aard van de bijzonderheidscode worden bepaald of de aanvrager van een lening toch in aanmerking kan komen, mits natuurlijk de overige financiële gegevens ook aan de voorwaarden voldoen. In de praktijk kan men dus ook een lening oversluiten bij een erkend geldverstrekker, wanneer blijkt dat er een plausibele verklaring, die de betreffende persoon niet of niet ernstig valt aan te rekenen, voor de A-codering is. Wanneer erkende geldverstrekkers besluiten bij een negatief BKR toch een lening aan u te verstrekken, zullen zij vaak wel een hoger rentepercentage dan het reguliere rentepercentage berekenen. De reden hiervoor is dat men ervan uitgaat, dat het risico dat ze lopen wanneer ze u geld lenen hoger is dan normaal. U moet dan denken aan een toeslag van 1,5 % tot 2,5 %. Dit kan er dan alsnog toe leiden dat de lagere rentestand van dat moment plus de toeslag, leidt tot een rentepercentage dat niet interessant genoeg is om een oude lening over te sluiten. Anderzijds kan het echter zo zijn dat de overige voorwaarden veel aantrekkelijker zijn dan die van de oude, en dat dit voldoende reden vormt om de lening toch over te sluiten.