Lenen zonder de BKR toets

Het Bureau Krediet Registratie kan aan geldverstrekkers informatie geven over het leengedrag en aflosgedrag van mensen in Nederland.

 


De persoonsgegevens en kredietgegevens van degenen die een krediet of lening zoals een krediet op betaalrekening, doorlopend krediet, postorderkrediet, creditcard, persoonlijke lening of GSM-abonnement aangaan, worden geregistreerd in het CKI, het Centraal Krediet Informatiesysteem. Daarnaast worden eventuele betalingsachterstanden inzake de betalingsverplichtingen die uit deze kredieten en leningen voortvloeien, door de betreffende geldverstrekkers doorgegeven aan het BKR waarna deze ook geregistreerd worden. Erkende en geregistreerde banken en kredietverstrekkers vragen wanneer u wilt lenen, de bij uw naam geregistreerde gegevens bij het BKR op. Aan de hand hiervan en op basis van uw overige financiële gegevens bepaalt men uw kredietwaardigheid, voordat men u een lening of krediet zal verstrekken. Meer over de BKR toets en lenen met of zonder deze toets staat in dit artikel.

Lenen en BKR toets
Iedere erkende geldverstrekker zal wanneer u een lening of krediet aanvraagt deze BKR toets doen. Men is dit verplicht en de toets heeft natuurlijk ook een doel. Enerzijds beschermt de geldverstrekker hiermee zichzelf omdat hij hierdoor geen geld zal lenen aan personen die waarschijnlijk de lening niet kunnen afbetalen. Anderzijds voorkomt men hierdoor dat men geld leent aan iemand die eigenlijk de lasten niet kan dragen en daardoor in de problemen kan komen. Uit de BKR toets kan volgen dat u niet geregistreerd bent, omdat u nooit een krediet in welke vorm dan ook op uw naam heeft gehad. De meeste mensen staan wel geregistreerd, omdat bijna iedereen wel gebruik maakt van een product of dienst die bij het BKR geregistreerd wordt, al is het een GSM-abonnement. Deze registratie is echter een neutrale BKR-registratie of notering. Een relatief klein percentage van de geregistreerde mensen heeft ook een negatieve codering welke ook wel negatief BKR, BKR-codering, negatieve BKR notering of A-codering wordt genoemd. Ook mensen met deze A-coderingen, kunnen in een aantal gevallen geld lenen, mits ze natuurlijk ook aan alle algemene voorwaarden voldoen. Deze codering kan er echter ook toe leiden dat erkende geldverstrekkers, ook na nadere beoordeling van de achtergrond van deze negatieve registratie, u geen geld zullen lenen.

Lenen zonder BKR toets
Buiten de geregistreerde en erkende geldverstrekkers en banken, zijn er ook geldverstrekkers die geen BKR toets doen. Wanneer u dus door een negatieve registratie bij het BKR geen geld op de reguliere manier kunt lenen, kunt u eventueel hier terecht om geld te lenen. Daarnaast zijn er ook nog andere mogelijkheden om geld te lenen. Realiseert u zich wel dat het de veiligste en goedkoopste manier is om geld te lenen bij de erkende geldverstrekkers. Wanneer u in zee wilt gaan met commerciële geldverstrekkers die geld lenen zonder een BKR toets te doen, moet u goed letten op de effectieve jaarrente die men hanteert en er rekening mee houden dat deze aan de hoge kant kan zijn. Het totaal terug te betalen bedrag kan dan erg hoog zijn in verhouding tot het bedrag dat u leent en is het doel waarom u geld leent dit wel waard ? Overige mogelijkheden om geld te lenen zonder BKR toets zijn bijvoorbeeld:
· Lenen op onderpand bij bijvoorbeeld pandhuizen is geschikt wanneer u zaken heeft die als onderpand kunnen dienen, zoals goud, een auto, effecten of een levensverzekering.
· In de relatiesfeer kunt u geld lenen bij familie, werkgever of bekenden welke geen toetsing BKR doen. Leg afspraken altijd goed vast.
· Virtuele marktplaatsen op internet waar geldvraag en geldaanbod bij elkaar komen en waar particulieren geld kunnen lenen van andere particulieren.