De hypotheekspecialist en het BKR

De meeste mensen die een huis willen gaan kopen, hebben een hypotheek nodig om de aankoop gedeeltelijk of geheel mee te kunnen financieren, ook als ze al een koopwoning in eigendom hebben die verkocht gaat worden.


Een erkende bankinstelling of geldverstrekker waarbij de hypotheek wordt aangevraagd zal onder meer de kredietwaardigheid onderzoeken door een BKR-toetsing te doen. Hierdoor kan de geldverstrekker inzicht krijgen in welke leningen en kredieten de klant al heeft en hoe deze voldoet en voldaan heeft aan de hieruit voortvloeiende betalingsverplichtingen. Ook als u naar een hypotheekspecialist gaat voor een hypotheek, zal er ergens in het aanvraagtraject een BKR toetsing worden gedaan, waarover u hier relevante informatie kunt vinden.

Registratie bij het BKR
Wanneer u bij een erkende financiële instelling een hypotheek aanvraagt, dan zal deze aan het Bureau Krediet Registratie, het BKR, informatie vragen en ook krijgen over uw leengedrag en aflosgedrag. De persoonsgegevens en kredietgegevens van degenen die een krediet, creditcard, persoonlijke lening of GSM-abonnement hebben, worden vastgelegd in het CKI, het Centraal Krediet Informatiesysteem. Wanneer er betalingsachterstanden inzake aflossing van een lening of hypotheek optreden, maar ook wanneer deze achterstanden opgelost worden en wanneer kredieten en leningen geheel worden afgelost, wordt het BKR ook door deze geldverstrekkers overeenkomstig de richtlijnen geïnformeerd.

Toetsing BKR
De mogelijke geldverstrekker of hypotheek specialist voert deze BKR-toetsing altijd uit wanneer deze een hypotheekaanvraag ontvangt. Deze toetsing beschermt de geldverstrekker zelf zodat deze geen geld verstrekt aan een persoon die niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. In het geval van een hypothecaire geldlening heeft overigens de geldverstrekker wel de zekerheid van een onderpand, namelijk de woning waarop de hypotheek rust. Daarnaast wordt door de toetsing en de beoordeling van het resultaat ook degene die een hypotheek wil, beschermd tegen zichzelf. Op basis van de toetsing bij het BKR en natuurlijk andere persoonlijke en financiële gegevens, wordt namelijk bepaald of de aanvrager van een hypothecaire lening deze krijgt en zo ja, hoe hoog het bedrag is dat deze persoon verantwoord kan lenen.

Negatieve BKR-coderingen
Ten eerste willen we benadrukken dat nagenoeg iedere Nederlander een BKR-registratie oftewel BKR-notering heeft omdat alle kredieten, limieten op betaalrekeningen en GSM-abonnementen tot een registratie leiden. Deze registratie of notering kan men zien als een neutraal gegeven. Het BKR gebruikt daarnaast ook een aantal coderingen; dit zijn negatieve noteringen of registraties die ook wel A-coderingen worden genoemd en een achterstandsmelding inzake betalingsachterstanden betreffen. Deze blijven bij het BKR in het register staan tot vijf jaar na aflossing van de betreffende lening, waarbij wanneer de achterstand wordt ingelopen, er een H-codering die staat voor Herstel aan wordt toegevoegd. Ook zijn er vier bijzonderheidscodes die aan de A-codering worden toegevoegd, en aan een eventuele kredietverstrekker meer informatie geven over de inhoud van de A-codering.

Hypotheekspecialist bij een BKR-codering
Een BKR-codering verhindert niet altijd dat u een hypotheek kunt krijgen. Bij veel erkende geldverstrekkers houdt het verhaal op dit moment wel op; er zijn gelukkig ook hypotheekspecialisten die zich bezighouden met het verstrekken van hypotheken aan personen die een BKR-codering hebben. Hiervoor komen bepaalde A-coderingen in aanmerking; A-coderingen waarbij een aantal erkende geldverstrekkers toch bereid zijn een hypotheek te verstrekken. Men zal in voorkomende gevallen nader onderzoek doen naar de aard en oorzaak van de negatieve codering en aan de hand hiervan beoordelen of u toch een hypotheek kunt krijgen. Dit komt voort uit het feit dat niet iedere negatieve BKR codering een gevolg hoeft te zijn van een te hoog schuldenbedrag of onzorgvuldig financieel handelen. In de situatie van een A-codering is het zelfs mogelijk om in bepaalde gevallen zelfs Nationale Hypotheek Garantie te krijgen, mits men aan alle voorwaarden voldoet.