Geld lenen met een negatieve BKR registratie

Wanneer u bij een geregistreerde kredietverlener of bankinstelling geld wilt lenen, dan zal deze uw kredietwaardigheid onderzoeken door een toetsing bij het BKR te doen.

 


De potentiële geldverstrekker krijgt hierdoor een overzicht van uw openstaande leningen en hoe uw gedrag betreffende het voldoen aan de betalingsverplichtingen aangaande kredieten is en was. Daarnaast zal de kredietgever ook uw kredietwaardigheid bepalen op basis van gegevens zoals uw inkomen, financiële verplichtingen en persoonlijke omstandigheden. Aan de hand van al deze gegevens wordt dan bepaald of u geld mag lenen en hoeveel.

Toetsing BKR
De persoonsgegevens en kredietgegevens van mensen die een krediet hebben, worden door het BKR te Tiel geregistreerd in het CKI, het Centraal Krediet Informatiesysteem. Het BKR kan aan geregistreerde geldverstrekkers informatie geven over het leengedrag en aflosgedrag van mensen in Nederland. Bij een verzoek om geld te lenen zal een geregistreerde geldverstrekker of bank altijd een BKR-toetsing uitvoeren, die ten doel heeft de geldverstrekker te beschermen opdat deze geen geld leent aan iemand die niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, maar daarnaast ook degene die geld leent te beschermen tegen zichzelf. Op basis van de toetsing aan de hand van de gegevens die bij het BKR zijn geregistreerd, wordt bepaald of iemand geld mag lenen en hoeveel. Hier kunt u meer lezen over een negatieve BKR registratie en de mogelijkheden om dan geld te lenen.

Negatieve BKR coderingen
Bij het BKR maakt men gebruik van enkele coderingen. Een A-codering die negatief is komt voort uit een achterstandsmelding betreffende een betalingsachterstand, welke bij het BKR in het register blijft staan tot vijf jaar na aflossing van de betreffende lening. Wanneer de achterstand wordt hersteld, wordt er een H-codering die staat voor Herstel, genoteerd. Daarnaast bestaan er nog vier bijzonderheidscodes A1, A2, A3 en A4 welke aan een potentiële geldverstrekker meer informatie geven over het karakter van de A-codering. In de praktijk kan men ook geld lenen in het geval van bepaalde A-coderingen, mits men aan de overige voorwaarden die voor de gevraagde lening gelden voldoet.

Geld lenen met een negatieve BKR-codering bij erkend geldverstrekker
Wanneer er sprake is van een negatieve BKR-codering kan aan de hand van de aard van de codering worden bepaald of de aanvrager van een lening toch in aanmerking kan komen, mits natuurlijk de overige financiële gegevens ook in orde zijn. Het is namelijk zo dat alle kredieten plus coderingen tot vijf jaar nadat de lening of het krediet geheel is afgelost, bij het BKR geregistreerd blijven staan. Een A-codering kan dus lange tijd ervoor zorgen dat iemand geen geld kan lenen, terwijl mensen in het verleden door situaties buiten de eigen invloedssfeer of onvoorziene omstandigheden, een A-codering kunnen hebben gekregen. Ook hoeft het niet zo te zijn dat iedere negatieve BKR-codering het gevolg is van onzorgvuldig financieel handelen of een te hoog schuldenbedrag. De aard van de A-codering kan er dus toe leiden dat men toch geld kan lenen, maar de gehanteerde rente zal dan vaak 1,5 % tot 2,5 % hoger zijn dan in normale omstandigheden.

Negatieve BKR; alternatieven
Wanneer men door een negatieve BKR codering geen geld kan lenen bij een geregistreerde geldverstrekker, maar toch graag geld wil lenen voor een nieuwe keuken of auto, dan kan men op de volgende manieren proberen geld te lenen:
· Geld lenen bij niet-geregistreerde en niet-erkende geldverstrekkers die leningen verstrekken zonder BKR-toetsing en ook bij een negatieve BKR-codering, maar die daarvoor wel een rente berekenen die tot drie maal zo hoog kan zijn dan normaal.
· Lenen op onderpand bij pandhuizen of lenen met effecten of een levensverzekering als onderpand. Men kan zelfs een auto in onderpand geven, maar de waarde die gehanteerd wordt is slechts de helft van de vrije marktwaarde.
· Een lening afsluiten bij familie, werkgever of kennissen.
· Op internet vindt men online marktplaatsen waar particulieren geld kunnen lenen van andere particulieren. De rente wordt meestal door de marktwerking van vraag en aanbod op deze marktplaatsen bepaald.