Afsluiten van een doorlopend krediet zonder BKR

Wanneer u uw woning wilt verbouwen of nieuw meubilair wilt aankopen en dit niet uit eigen middelen kunt bekostigen, dan kunt u het ook financieren met een lening.

 

 


U heeft de keuze uit diverse vormen, zoals een persoonlijke lening, het verhogen van een eventuele hypotheek en het nemen van een doorlopend krediet. Wanneer u een doorlopend krediet neemt van een bepaald bedrag, kunt u steeds dat gedeelte ervan opnemen dat u nodig heeft en u betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. De bedragen die u aflost verhogen de opneembare ruimte weer; dit impliceert dat u na een periode van aflossen weer financiële ruimte binnen uw doorlopend krediet heeft gecreëerd, waarvan u wanneer nodig gebruik kunt maken. Een doorlopend krediet heeft geen einddatum. Het loopt normaal pas af als u het én geheel aflost én aan de kredietgever mededeelt dat het doorlopend krediet stopgezet moet worden. In dit artikel verstrekken we handige informatie over het afsluiten van een doorlopend krediet met en zonder BKR toetsing.

BKR-toetsing
Wanneer u een doorlopend krediet aanvraagt, zal iedere erkende kredietverstrekker een BKR-toetsing doen. Men verkrijgt daarmee inzicht in uw lopende leningen en kredieten en hoe u aan uw betalingsverplichtingen nu en in het verleden heeft voldaan. Ook zal de potentiële kredietgever kijken naar gegevens als uw inkomen, overige financiële verplichtingen en persoonlijke omstandigheden. Aan de hand van al deze gegevens wordt door de geldverstrekker bepaald of hij u een doorlopend krediet zal verstrekken en wat de maximale hoogte mag zijn waarbij u nog verantwoord kunt lenen c.q. aflossen.
Door deze toetsing wordt enerzijds gezorgd voor bescherming van de kredietgever, zodat deze geen krediet verstrekt aan iemand die waarschijnlijk toch niet aan de aflossingsverplichtingen kan voldoen. Anderzijds wordt door de BKR toets ook de kredietnemer beschermd tegen zichzelf, omdat hij zo geen te hoge schulden aan kan gaan.
Binnen de BKR-registratie wordt er gewerkt met de negatieve codering, de zogeheten A-codering die wordt gebruikt bij betalingsachterstanden. Deze verhindert niet altijd dat iemand een doorlopend krediet kan krijgen; geldverstrekkers die in principe ook aan mensen met bepaalde A-coderingen kredieten willen verstrekken, zullen daartoe eerst bekijken waarom de A-codering genoteerd is.

Doorlopend krediet zonder BKR toetsing
Wanneer u een dermate ernstige A-codering heeft dat men u geen doorlopend krediet wil verstrekken, dan kunt u alleen terecht bij geldverstrekkers die zonder BKR toetsing werken. Erkende en geregistreerde geldverstrekkers zullen de BKR toetsing altijd doen wanneer u een doorlopend krediet aanvraagt, dus u komt dan terecht bij de niet-geregistreerde geldverstrekkers. Deze commerciële kredietverstrekkers staan vaak wat minder positief bekend. Feit is dat ze aan mensen die nergens een krediet kunnen krijgen wel een krediet verstrekken, maar vaak onder voorwaarden die niet zo gunstig zijn. Met name de gehanteerde rentepercentages zijn meestal erg hoog, al zal men wel altijd onder het maximaal toegestane rentepercentage blijven.
Normaal wordt er bij doorlopende kredieten met een vast maandbedrag gewerkt, dat bestaat uit aflossing van het krediet en rente. Bij een hoog rentepercentage vormt de rente al een groot gedeelte van het vaste maandbedrag, zodat hieruit relatief weinig voor aflossing van het krediet overblijft. De loopduur van een dergelijk doorlopend krediet is dan lang, ook al maakt u tussentijds geen gebruik van vrijgekomen financiële ruimte. Zo kan een auto van 6000 euro misschien wel 9000 euro kosten. Vraag daarom altijd om vastlegging van de effectieve jaarrente, de maandtermijnen en het totaal betaalde bedrag aan aflossing en rente na de looptijd.