Geld lenen met een BKR registratie

Bij het BKR, Bureau Krediet Registratie te Tiel, worden alle geldleningen en kredieten die door erkende bankinstellingen en kredietverstrekkers worden verschaft en daarnaast ook GSM-abonnementen, geregistreerd.


Over eventuele betalingsachterstanden bij het aflossen ervan en andere voorkomende problemen betreffende de afbetaling, wordt het BKR eveneens door de erkende geldverstrekkers geïnformeerd. Hiervoor bestaan richtlijnen waaraan alle partijen zich moeten houden. Dit betekent dat niet alleen de kredieten met betalingsproblemen bij het BKR in het register staan, maar echt alle kredieten en daarmee is de kans erg groot dat ook u een BKR-registratie heeft. Tegenwoordig maakt namelijk bijna iedereen wel één van de volgende producten of diensten gebruik:
· Mogelijkheid om rood te staan, dus kredietruimte op de betaalrekening.
· Creditcard.
· Een klantenkaart bij een bedrijf waarmee men kan kopen zonder direct te hoeven betalen.
· De mogelijkheid om te bestellen bij een postorderbedrijf zonder direct te hoeven betalen.
· Persoonlijke lening of doorlopend krediet.
· GSM-abonnement.
Deze BKR-registratie wordt overigens ook BKR-notering genoemd; waarbij registratie en notering neutrale begrippen zijn. Wanneer er sprake is van betalingsproblemen en betalingsachterstanden die gemeld worden aan het BKR, dan krijgt men een negatieve registratie die ook wel BKR-codering of negatief BKR of A-codering genoemd wordt. Ongeveer 6 % van de mensen met een BKR-registratie heeft dit. In dit artikel kunt u handige informatie vinden over welke mogelijkheden er zijn om in zo'n geval toch geld te lenen.

Geld lenen met BKR-registratie
Stel u wilt geld lenen en heeft een BKR-registratie zonder dat er sprake is van betalingsachterstanden, dus u heeft geen negatieve codering. In dit geval kunt u wanneer u aan de overige voorwaarden voldoet, gewoon geld lenen bij erkende geldverstrekkers. Het enkele feit dat u bij het BKR geregistreerd bent, staat dus het kunnen lenen van geld niet in de weg.
Anders kan het worden wanneer u een negatieve registratie heeft, dus een BKR-codering. Dan wordt het moeilijker om geld te lenen, maar niet onmogelijk. U kunt dan afhankelijk van de reden van de negatieve registratie toch geld lenen bij een aantal erkende kredietverstrekkers. Vaak wordt dan wel een toeslag van 1,5 % tot 2,5 % boven het regulier gehanteerde rentepercentage berekend, omdat men ervan uitgaat dat het altijd meer risicovol zal zijn om aan u geld te lenen.
Een negatieve codering, kan echter ook leiden tot de beslissing dat een erkend kredietverstrekker u géén geld wil lenen. Op dat moment zijn er nog andere opties om toch geld te kunnen lenen, bijvoorbeeld bij geldverstrekkers die geld lenen zonder een BKR-toetsing te doen.