Met een BKR codering toch geld lenen

Wat heeft u eigenlijk met het BKR, het Bureau Krediet Registratie te Tiel, te maken wanneer u geld wilt lenen?

 

 


In het geval dat u bij een erkende geldverstrekker geld wilt lenen, dan zal deze een toetsing bij het BKR doen. Zo krijgt deze inzicht in lopende kredieten en leningen en hoe u voldoet en voldaan heeft aan uw betalingsverplichtingen betreffende het aflossen van leningen. Daarnaast worden uw kredietwaardigheid op het gebied van inkomen en vaste financiële verplichtingen, maar ook uw persoonlijke omstandigheden, door de potentiële geldgever meegenomen in het bepalen of u geld kunt lenen en hoeveel.

Registratie door BKR
Door het BKR wordt het leengedrag en aflosgedrag geregistreerd inzake met name kredieten en leningen die door erkende kredietgevers worden verstrekt. Geregistreerde banken en kredietverstrekkers zullen altijd handelen overeenkomstig de regels inzake het informeren van en bij het BKR, wat concreet inhoudt dat ze verplicht zijn om bij verstrekking van een krediet tussen € 500 en € 125.000 met een looptijd van minimaal drie maanden, persoons- en kredietgegevens aan het BKR te verstrekken. Ook postorderkredieten, limieten op de betaalrekening en GSM-abonnementen vallen hier normaliter onder. Daarnaast dienen deze instellingen ook informatie bij het BKR op te vragen en hierop te toetsen, voordat ze een nieuwe lening verstrekken.
Door deze algehele registratie heeft nagenoeg iedereen een BKR-notering bij zijn naam staan, waarbij notering een neutraal begrip is. Slechts een aantal procent van de mensen met een BKR-registratie of BKR-notering, heeft of had ooit betalingsproblemen en deze mensen hebben een zogeheten BKR-codering, dus een negatieve notering of codering. Het komt voor dat de term BKR-notering ook gebruikt wanneer men specifiek een negatieve notering, dus een codering bedoelt. Let er dus altijd op wat de context is, zodat u exact weet wat er bedoeld wordt. Hier kunt u handige informatie vinden over de mogelijkheden om geld te lenen wanneer u een BKR codering bij uw naam heeft staan.

BKR-coderingen
Bij het BKR maakt men gebruik van enkele coderingen. Een A-codering is negatief en staat voor een achterstandsmelding betreffende een betalingsachterstand en deze blijft bij het BKR in het register staan tot vijf jaar na aflossing van de betreffende lening. Als de achterstand wordt hersteld, wordt er een H-codering die staat voor Herstel, geregistreerd. Daarnaast worden er vier bijzonderheidscodes A1, A2, A3 en A4 toegepast, die aan een mogelijke geldverstrekker meer informatie verstrekken over de inhoud van de A-codering.

Toch geld lenen bij een BKR-codering
Dat men een BKR codering heeft, hoeft niet persé te betekenen dat men geen geld kan lenen van erkende geldverstrekkers of financiële instellingen. Ook in het geval van bepaalde A-coderingen, mits men natuurlijk aan de overige voorwaarden die voor de gevraagde lening gelden voldoet, zijn er geldverstrekkers die u toch geld lenen. Vaak zijn dit geldverstrekkers die zich gespecialiseerd hebben in het lenen van geld aan mensen met een BKR-codering. U kunt er overigens wel op rekenen dat er met een hoger rentepercentage dan normaal gewerkt wordt, omdat dit toch een risicofactor is. In dit geval moet u denken aan een toeslag van 1,5 % tot 2,5 % boven het regulier gehanteerde rentepercentage. Men zal echter niet in alle gevallen geld lenen aan mensen met een negatieve codering; een codering kan er ook toe leiden dat men u geen geld wil lenen. Zelfs dan is er vaak nog een andere mogelijkheid om geld te lenen, namelijk geld lenen zonder dat er een BKR-toetsing plaatsvindt.

Geld lenen niet mogelijk met BKR-codering en dan ?
Het komt dus ook voor dat een negatieve codering ertoe leidt dat men oordeelt dat u geen geld mag lenen. Het doel hiervan is bescherming van de kredietgever, zodat deze geen geld leent aan iemand die waarschijnlijk niet aan de betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen. Echter ook de persoon die een lening wil aangaan, wordt hiermee beschermd tegen zichzelf omdat hij door de toetsing en het resultaat ervan geen onverantwoord hoge schulden aan kan gaan.
In het geval dat iemand geen geld kan lenen vanwege een negatieve codering, kan deze persoon overwegen zijn heil te zoeken bij geldverstrekkers die wel geld aan mensen met een ernstigere BKR-codering willen lenen. Deze geldverstrekkers doen meestal geen BKR-toetsing en werken in veel gevallen met zeer hoge rentes.